แหล่งข้อมูลใหม่เพื่อพัฒนายาที่แม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยจีโนม

กฎระเบียบใหม่หลายพันแห่งที่ควบคุมยีนที่เชื่อมโยงกับโรค ซึ่งเป็นทรัพยากรที่นักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ก้าวสำคัญสำหรับยาแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยจีโนม และสามารถช่วยระบุเครื่องหมายที่เปิดเผยว่าผู้ป่วยรายใดจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษามุมมองใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับการควบคุมทางพันธุกรรมโดยการเปิดเผยภาพในเชิงลึกว่ายีนและโรคมีการเชื่อมโยงกัน

เป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากที่สุดว่าความแปรผันทางพันธุกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อการแสดงออกของยีนในปัจจุบันอย่างไร การค้นพบของเราทำให้นักวิจัยมีมุมมองใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับยีนที่พวกเขาสนใจ และจะช่วยจัดลำดับความสำคัญของยีนที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการรักษามากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำเราไปสู่เครื่องหมายที่ดีขึ้นสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของโรคและประสิทธิภาพของยาข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมของยีนเพื่อศึกษาว่าความแปรผันทางพันธุกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคของเราอย่างไร นักวิจัยมักจะทำการศึกษาความเชื่อมโยงของจีโนมทั่วๆ ไป ซึ่งจะสแกนจีโนมของผู้ป่วยและมองหาความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น